Chinese Simplified昆山新皓环境设备有限公司昆山新皓环境设备有限公司昆山新皓环境设备有限公司/https://img.diytrade.com/smimg/625031/32082168-893077-20_0_0_0_0/nn/d538.jpg网站地图新皓环境 -CNC-数控车床-磨床- 油雾收集器, 油雾过滤器, 油雾净化器, 油雾回收机, 油雾清洁器, 烟雾净化器,油雾处理器,油雾机,油烟净化器,油烟收集器,油烟过滤器,油烟处理器,油雾净化,油烟净化,油雾净化设置主要产品:机床油雾收集器、油雾过滤器、油雾清洁器、油雾净化器、油雾回收机、油雾处理器、油雾分离器、油雾回收器等系列产品,广泛应用于 CNC数控车床、铣床、清洗机、冷镦机、外圆、平面磨床、无心磨床、滚齿机、插齿机床、真空泵、加工中心等,为客户提供全方位的环境污染治理服务。, 新皓环境 - CNC机床 数控车床 油雾收集器 油雾过滤器 油雾净化器 油雾清洁器 油雾回收机 烟雾清洁器-让车间环境更加清洁<meta name="msvalidate.01" content="06A0DDCC1887167B2085DB64139C0D6E" /><meta name="google-site-verification" content="B2LOTRhpPmvijBmD1Qeu4eAk-SnieM0ync3wpMro9II" /><link rel="canonical" href="/sdm/625031/2/sm/0.html" /><link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/bootstrap/bootstrap.min.css"></link> <link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/bootstrap/bootstrap-theme.min.css"></link> <link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/mobile.css?v=120"></link> <script src="https://res.diytrade.com/sitetpl-js/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script src="https://res.diytrade.com/sitetpl-js/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sdp/context.css?siteID=625031&l=2&mobile=1"> falsefalse修改日期2024 - 05 - 13truetrue网站地图falseTOPIC_SECTION苏ICP备17071136号true1000falsetruetruehttps://www.air-cleanse.com/sdp/625031/2/sm/0.html?fromVersion=mobilehttps://www.air-cleanse.com/sdm/625031/2/sm/0.html<!--diyphs--> <!--diyphe--><!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-48444958-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-48444958-1'); </script> /sdm/625031/2/pl/0.html搜索网站地图/sdm/625031/2/sm/0.html浏览人次https://counter.diysite.com/diyep/dvr/?action=counter&siteID=625031&update=1/sdp/sdp.js?p=counter&update=1&s=625031/sdm/625031/2/pl/0.html搜索Chinese Simplified简体版简/sdm/625031/2/home/0.htmlChinese Traditional繁體版繁/sdm/625031/3/home/0.htmlEnglishEnglishENG/sdm/625031/4/home/0.html网站首页/sdm/625031/2/main-3233445/0/%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%A6%96%E9%A1%B5.html网站首页/sdm/625031/2/main-3233445/0/%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%A6%96%E9%A1%B5.html公司简介/sdm/625031/2/cp-3233451/0/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B.html油雾清洁器(电子式)/sdm/625031/2/cp-4378534/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%99%A8_%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%BC%8F.html油雾过滤器(机械式)/sdm/625031/2/cp-4378523/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E8%BF%87%E6%BB%A4%E5%99%A8_%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%BC%8F.html冷镦机烟雾清洁器/sdm/625031/2/cp-4388228/0/%E5%86%B7%E9%95%A6%E6%9C%BA%E7%83%9F%E9%9B%BE%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%99%A8.html出货概况/sdm/625031/2/cp-7133611/0/%E5%87%BA%E8%B4%A7%E6%A6%82%E5%86%B5.html油雾的危害/sdm/625031/2/cp-3233449/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E7%9A%84%E5%8D%B1%E5%AE%B3.htmlPM2.5原来这么可怕/sdm/625031/2/cp-7128147/0/PM2_5%E5%8E%9F%E6%9D%A5%E8%BF%99%E4%B9%88%E5%8F%AF%E6%80%95.html静电除霾:能否为城市“吸尘”/sdm/625031/2/cp-7128257/0/%E9%9D%99%E7%94%B5%E9%99%A4%E9%9C%BE_%E8%83%BD%E5%90%A6%E4%B8%BA%E5%9F%8E%E5%B8%82_%E5%90%B8%E5%B0%98.html车间油烟(雾)净化/sdm/625031/2/cp-4392825/0/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E6%B2%B9%E7%83%9F_%E9%9B%BE_%E5%87%80%E5%8C%96.html资料下载/sdm/625031/2/doc-3445913/0/%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%8B%E8%BD%BD.html人才招聘/sdm/625031/2/cp-4993377/0/%E4%BA%BA%E6%89%8D%E6%8B%9B%E8%81%98.html联系我们/sdm/625031/2/cp-5540899/0/%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%88%91%E4%BB%AC.html产品目录/sdm/625031/2/pl-3233327/0/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%9B%AE%E5%BD%95.html热门产品/sdm/625031/2/cp-4853833/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%99%A8_%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%BC%8F.html油雾清洁器(静电式)/sdm/625031/2/cp-4853833/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%99%A8_%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%BC%8F.htmlEP/ESP原理/sdm/625031/2/cp-5108414/0/EP_ESP%E5%8E%9F%E7%90%86.html油雾过滤器(滤蕊式)/sdm/625031/2/cp-5071926/0/%E6%B2%B9%E9%9B%BE%E8%BF%87%E6%BB%A4%E5%99%A8_%E6%BB%A4%E8%95%8A%E5%BC%8F.htmlCRD原理/sdm/625031/2/cp-5108549/0/CRD%E5%8E%9F%E7%90%86.html公司新闻/sdm/625031/2/cp-6655304/0/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%96%B0%E9%97%BB.html公司新闻/sdm/625031/2/cp-6655304/0/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%96%B0%E9%97%BB.html 消息/sdm/625031/2/nl-4792194/0/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF.html行业动态/sdm/625031/2/cp-3233448/0/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8A%A8%E6%80%81.html新皓荣誉/sdm/625031/2/cp-6910956/0/%E6%96%B0%E7%9A%93%E8%8D%A3%E8%AA%89.html工程实例/sdm/625031/2/cp-7808848/0/2021_%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2021 工程实例/sdm/625031/2/cp-7808848/0/2021_%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2020工程实例/sdm/625031/2/cp-7808841/0/2020%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2019工程实例/sdm/625031/2/cp-7808842/0/2019%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2018工程实例/sdm/625031/2/cp-7808843/0/2018%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2017 工程实例/sdm/625031/2/cp-7808844/0/2017_%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2016 工程实例/sdm/625031/2/cp-7808847/0/2016_%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2015工程实例/sdm/625031/2/cp-7314864/0/2015%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2014工程实例-2/sdm/625031/2/cp-7122270/0/2014%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B_2.html2014工程实例-1/sdm/625031/2/cp-7035638/0/2014%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B_1.html2013工程实例/sdm/625031/2/cp-6907612/0/2013%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2012工程实例-2/sdm/625031/2/cp-6661519/0/2012%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B-2.html2012工程实例-1/sdm/625031/2/cp-6511612/0/2012%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B-1.html2011工程实例/sdm/625031/2/cp-6451684/0/2011%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2009工程实例 /sdm/625031/2/cp-4520147/0/2009%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html2010工程实例/sdm/625031/2/cp-5417030/0/2010%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AE%9E%E4%BE%8B.html视频/sdm/625031/2/cp-6676623/0/%E8%A7%86%E9%A2%91.html视频/sdm/625031/2/cp-6676623/0/%E8%A7%86%E9%A2%91.html品牌机床/sdm/625031/2/cp-6997813/0/%E5%BE%B7%E9%A9%AC%E5%90%89_DMG_CTX_310.html德马吉 DMG CTX 310/sdm/625031/2/cp-6997813/0/%E5%BE%B7%E9%A9%AC%E5%90%89_DMG_CTX_310.html孚尔默/sdm/625031/2/cp-7808849/0/%E5%AD%9A%E5%B0%94%E9%BB%98.html瑞士特纳斯/sdm/625031/2/cp-7177556/0/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E7%89%B9%E7%BA%B3%E6%96%AF.html德国斯塔玛机床 STAMA/sdm/625031/2/cp-6655283/0/%E5%BE%B7%E5%9B%BD%E6%96%AF%E5%A1%94%E7%8E%9B%E6%9C%BA%E5%BA%8A_STAMA.html瑞士 罗曼蒂克 ROLLOMATIC 磨床/sdm/625031/2/cp-6659097/0/%E7%91%9E%E5%A3%AB_%E7%BD%97%E6%9B%BC%E8%92%82%E5%85%8B_ROLLOMATIC_%E7%A3%A8%E5%BA%8A.html德国WALTER瓦尔特/sdm/625031/2/cp-7126097/0/%E5%BE%B7%E5%9B%BDWALTER%E7%93%A6%E5%B0%94%E7%89%B9.html德国舒特(schutte)机床/sdm/625031/2/cp-6659136/0/%E5%BE%B7%E5%9B%BD%E8%88%92%E7%89%B9_schutte_%E6%9C%BA%E5%BA%8A.html德国MICHAEL DECKEL 德克 机床/sdm/625031/2/cp-6669124/0/%E5%BE%B7%E5%9B%BDMICHAEL_DECKEL_%E5%BE%B7%E5%85%8B_%E6%9C%BA%E5%BA%8A.html澳大利亚ANCA安卡 工具磨床/sdm/625031/2/cp-7126115/0/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9AANCA%E5%AE%89%E5%8D%A1_%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%A3%A8%E5%BA%8A.html日本津上BO125/205/sdm/625031/2/cp-6655354/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B4%A5%E4%B8%8ABO125_205.html日本发那科 FANUC/sdm/625031/2/cp-6657831/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%91%E9%82%A3%E7%A7%91_FANUC.html美国哈斯Haas VF-3SS/sdm/625031/2/cp-6657975/0/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%93%88%E6%96%AFHaas_VF-3SS.html日本森精机 MORI SEIK/sdm/625031/2/cp-6658663/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A3%AE%E7%B2%BE%E6%9C%BA_MORI_SEIK.html日本大隈 okuma /sdm/625031/2/cp-6658749/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9A%88_okuma.html兄弟机床 Brother /sdm/625031/2/cp-6658767/0/%E5%85%84%E5%BC%9F%E6%9C%BA%E5%BA%8A_Brother.html北京精雕-睿雕系列/sdm/625031/2/cp-6658802/0/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%B2%BE%E9%9B%95-%E7%9D%BF%E9%9B%95%E7%B3%BB%E5%88%97.html韩国斗山 Doosan/sdm/625031/2/cp-6658894/0/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E6%96%97%E5%B1%B1_Doosan.html日本宫野(Miyano)车床 /sdm/625031/2/cp-6658926/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AE%AB%E9%87%8E_Miyano_%E8%BD%A6%E5%BA%8A.html日本山崎马扎克(MAZAK) /sdm/625031/2/cp-6659165/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E9%A9%AC%E6%89%8E%E5%85%8B_MAZAK.html德国HELLER机床/sdm/625031/2/cp-6659267/0/%E5%BE%B7%E5%9B%BDHELLER%E6%9C%BA%E5%BA%8A.html日本中村留 Nakamura/sdm/625031/2/cp-6660010/0/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%95%99_Nakamura.html大桥WINTEC MV-45 /sdm/625031/2/cp-6729148/0/%E5%A4%A7%E6%A1%A5WINTEC_MV-45.html台湾丽驰MV-800/sdm/625031/2/cp-6729198/0/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E4%B8%BD%E9%A9%B0MV-800.html合作伙伴/sdm/625031/2/cp-5102214/0/%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%BC%99%E4%BC%B4.html合作伙伴/sdm/625031/2/cp-5102214/0/%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%BC%99%E4%BC%B4.html松下/sdm/625031/2/cp-7128619/0/%E6%9D%BE%E4%B8%8B.html联系我们/sdm/625031/2/cf-3233452/0/%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%88%91%E4%BB%AC.html联系我们/sdm/625031/2/cf-3233452/0/%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%88%91%E4%BB%AC.html<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <g:plusone size="Medium" annotation="none" href="https://www.air-cleanse.com"></g:plusone><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.air-cleanse.com" data-count="none">Tweet</a> <script type="text/javascript">!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>/diyep/cart/?l=2&siteID=625031&page=main%2FSiteCartwindow/sdp/sdp.js?l=2&s=625031&p=basket<style type="text/css">#img1{width:59px;height:61px;position:absolute;top:43px;left:2px;z-index:10;} #img1 div{width:80px;text-align:right;font-size:12px;} #img1 div a:link{text-decoration:none;} #img1 div a:hover{color:red;text-decoration:none;} #img1 img{width:396px;height:170px;border:1px solid black;} p{margin-top:50px;text-align:center;} </style> <div id="img1" onmouseout="pause_resume()" onmouseover="pause_resume()"> <div>&nbsp;</div> </div> <script type="text/javascript"> var xPos = 300; var yPos = 200; var step = 1; var delay = 30; var height = 0; var Hoffset = 0; var Woffset = 0; var yon = 0; var xon = 0; var pause = true; var interval; var divid = img1; //浮动DIV的ID. divid.style.top = yPos; function changePos(){ width = document.body.clientWidth; height = document.body.clientHeight; Hoffset = divid.offsetHeight; Woffset = divid.offsetWidth; divid.style.left = xPos + document.body.scrollLeft; divid.style.top = yPos + document.body.scrollTop; if(yon){yPos = yPos + step;}else{yPos = yPos - step;} if(yPos < 0){yon = 1;yPos = 0;} if(yPos >= (height - Hoffset)){yon = 0; yPos = (height - Hoffset);} if(xon){xPos = xPos + step;}else{xPos = xPos - step;} if(xPos < 0){xon = 1;xPos = 0;} if(xPos >= (width - Woffset)){xon = 0; xPos = (width - Woffset);} } function start(){ divid.visibility = "visible"; interval = setInterval('changePos()',delay); } function pause_resume(){ if(pause){ clearInterval(interval); pause = false;} else{ interval = setInterval('changePos()',delay); pause = true; } } function closediv(){ clearInterval(interval); divid.style.display = "none"; } start(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_853827'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s4.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D853827%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p style="text-align: center; margin-left: 40px;"><img src="https://img.diytrade.com/seimg/625031/51588883.png" style="height:87px; width:90px" /></p> <p style="text-align: center; margin-left: 40px;"><span style="color:rgb(51, 102, 255)"><span style="font-family:times new roman">未经授权禁止复制或镜像</span></span><br /> <span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>公司网址:</strong><strong><a href="http://www.air-cleanse.com/"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">http://www.air-cleanse.com</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 255)">&nbsp;</span><br /> 公司地址:江苏省昆山市巴城镇石牌欣基路88号<br /> 电话:86-512-50390506&nbsp;&nbsp;&nbsp;50390507&nbsp;传真:86-512-50390508<br /> 售后服务专线:86-512-50390509&nbsp;&nbsp; E-mail:qzlrb</strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><strong>@126..com</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">广东办事处</span>:</strong></span><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">广东省</span></strong><strong style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:dfkai-sb; line-height:18px">东莞市长安镇锦厦振安路联冠聚和(国际)机床城A01A</strong><br /> <span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>电话:86-769-89320599&nbsp; &nbsp;李先生:13584968765</strong></span></span>&nbsp;<strong style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:18px; line-height:28.79px; text-align:center">&nbsp;E-mail:<span style="color:rgb(0, 0, 255)">qzLyy</span></strong><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:times new roman,times,serif; font-size:18px; line-height:28.79px; text-align:center"><strong>@163.com</strong></span></p> <p style="margin-left: 40px;"><span style="font-family:times new roman"><span style="font-size:17px">Copyright&copy;2007-2024&nbsp;</span></span><strong><a href="http://www.air-cleanse.com/"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><span style="font-family:times new roman"><span style="font-size:17px">昆山新皓环境设备有限公司</span></span></span></a><span style="font-family:times new roman"><span style="font-size:17px">&nbsp;ALL Rights Reserved</span></span></strong><br /> <span style="font-family:times new roman"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:courier new">关键词:油雾清洁器,油雾收集器,油雾过滤器,油雾净化器,油雾回收机,油烟净化器,数控车床,加工中心,磨床,磨刀机,走心机,滚齿机,</span></span></span></span><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:times new roman,times,俪宋 pro,lisong pro,细宋体,simsun,新宋体,宋体,nsimsun,serif">无心磨床,铣床,冷镦机,数控磨槽机,真空泵,喷雾试验室,插齿机床</span></span></span><br /> <span style="font-family:times new roman"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 205)">Powered by </span><a href="http://www.diytrade.com/" target="_blank"><span style="color:rgb(0, 0, 205)">DIYTrade.com</span></a></span></span></p> <script>document.write(unescape("%3C/script%3E%3Cspan id='szgs_stat_icon_36451'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://www.szgswljg.gov.cn/sendMark?siteid=36451&type=1&website=www.air-cleanse.com' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script>var szgs_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3C/script%3E%3Cspan id='szgs_stat_icon_36451'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='"+szgs_protocol+"www.beian.suzhou.gov.cn/sendMark?siteid=36451&type=1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>https://www.air-cleanse.com/sdm/625031/2/cf/0.html/sdm/625031/2/sm/0.html回到顶部